Utlåning av fordon (inom Sverige och utomlands) för privatpersoner och företag

Ska du låna eller låna ut ditt fordon. Då kan du beställa ett låneintyg här. Fyll i uppgifter om vilket fordon det gäller.

Våra tjänster 〉 Intyg om utlåning av fordon

Vad är ett låneintyg fordon?

Låneintyg av fordon är ett dokument som vi framstället åt dig. I detta dokument framgår det vem som äger fordonet samt vem som lånar fordonet och under vilken tid. Att dokumentera utlåning av fordon kan vara bra om du behöver styrka att du har rätt att låna bilen eller fordonet.

Leverans av låneintyg om fordon

Vi levererar låneintyget till den e-postadress du uppger i din beställning. 

Låna ut bil försäkring

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Låna ut bil till kompis

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Låna ut bilen till barn

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Ansvar för lånad bil

I det fall du lånar ut din bil till någon som inte innehar körkort gör du dig skyldig till tillåtelse av olovlig körning, 3 § 3 st Lag om straff för vissa trafikbrott. Vem som ansvarar för att skadan åtgärdas om sådant uppkommer beror på hur skadan uppkom och vilken försäkring bilen har (trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring). Om skadan uppkom i samband med en kollision mellan två bilar i trafik och det andra fordonets förare ansetts vara vållande utgår ersättning ur trafikförsäkringen, 10 § trafikskadelagen. Vidare har en person som lånar en bil ansvar för skador som åsamkats under tiden personen lånade bilen. Det här innebär att personen som lånade bilen ska ersätta ägaren för reparationskostnader som inte har ersatts av eventuell försäkring. Vad försäkringsbolaget ersätter eller inte ersätter framgår i sin tur i försäkringsbrevet och är något man själv behöver läsa om i de villkor som finns hos försäkringsbolagen.

Låna ut bilen till någon under 25

Givetvis ska du som är under 25 kunna låna någon annans bil. Det är dock upp till försäkringsbolagen att avgöra hur ersättning betalas ut om skada uppkommer. Sådana villkor går att finna i det försäkringsbrev som ägaren till fordonet har fått av sin försäkring. Normalt sätt är detta inget problem. Vissa försäkringsbolag vill dock att man i sin försäkring antecknar att person under 25 kommer att framföra fordonet.

Priser?

Pris för att vi ska framställa låneintyg om fordon framgår i beställningsformuläret.