Fordonstruppen

Internationellt körkort – IKK – Beställ online. Hur gör man?

Ska du låna eller låna ut ditt fordon. Då kan du beställa ett låneintyg här. Fyll i uppgifter om vilket fordon det gäller.

Våra tjänster 〉 Internationellt körkort

Vad är ett låneintyg av fordon?

Låneintyg av fordon är ett dokument som vi framstället åt dig. I detta dokument framgår det vem som äger fordonet samt vem som lånar fordonet.

Leverans av låneintyg om fordon

Vi levererar låneintyget till den e-postadress du uppger i din beställning. 

Priser?

Pris för att vi ska framställa låneintyg om fordon framgår i beställningsformuläret.