Fordonstruppen

Låneintyg av fordon

open graph Fordonstruppen

Information till dig som ska låna ett fordon och information till dig som lånar ut ett fordon till en annan person. För att inga tvivel ska uppstå kan du beställa ett låneintyg av fordon som säkerställer och bevisar att du har fått tillåtelse att låna ett fordon från den rättmätiga ägaren eller till dig som lånar ut ett fordon.

Hur säkerställer man bevis att man har lånat ett fordon från ägaren och alltså har fått tillåtelse att framföra fordonen? Det kan man göra med ett låneintyg som visar att ägaren har gett tillåtelse till låntagaren av fordonen att få framföra fordonet. Det är alltid bättre med ett skriftligt intyg än ett muntligt när man vill styrka lånet.

När du beställer låneintyg av fordon anger du giltighetstiden som ska gälla för lånet. Du ska även ange uppgifter om ägaren till fordonet, fordonets uppgifter samt uppgifter om den person som ska låna fordonet. Den som framför fordonet kan sedan ha med sig låneintyget när denne framför fordonet. Ägaren till fordonet kan behålla en kopia för säkerhetsskull.

Vilka fordon kan skrivas i ett låneintyg? Samtliga fordon kan lånas ut och anges i låneintyget. Det betyder att det exempelvis handla om bilar, motorcyklar, traktorer, mopeder, vattenskoter, båtar eller andra fordon som kan framföras både på allmän väg och icke allmän väg.

Det är också viktig att skriva ett låneintyg ut i fall att låntagaren vägrar att lämna tillbaka fordonet till den rättmätige ägaren. Bevis finns då om att det handlar om ett lån. Även om en person står skriven i myndighetsregister som ägare till ett fordon finns det andra fordon som man inte för register över, exempelvis: vattenskoter, crossar mm.

Du kan här direkt beställa en fullmakt för utlåning av fordon