Fordonstruppen

Låna ut bilen? Vilka regler gäller?

Låna ut bilen regler

Funderar du på att låna ut bilen eller är du den som ska låna en bil. Det finns en del att tänka på. Vi hjälper till och beskriver vanliga frågor vi får samt hur du beställer ett dokument som intygar att fordonet får lånas ut.

Vill du direkt hoppa till beställning av fullmakt för utlåning av fordon så kan du klicka dig vidare här.

Får jag låna eller låna ut en bil?

Svaret är ganska simpelt. Givetvis får du låna ut bilen. Men det finns en del att tänka på. Fordonets ägare bestämmer vem som får låna fordonet eller bilen men sedan finns det lagar och regler att följa. Exempelvis kan det vara bra att styrka att man har rätt att låna bilen. Försäkringsbolag kan även ha krav vid utlåning av bil.

Här nedan beskriver vi en del vanliga frågor och svar.

Vad är ett låneintyg av fordon?

Låneintyg av fordon är ett dokument som vi framstället åt dig. I detta dokument framgår det vem som äger fordonet samt vem som lånar fordonet och under vilken tid. Att dokumentera utlåning av fordon kan vara bra om du behöver styrka att du har rätt att låna bilen eller fordonet.

Du kan här direkt beställa en fullmakt för utlåning av fordon

Låna ut bil försäkring

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Du kan här direkt beställa en fullmakt för utlåning av fordon

Låna ut bil till kompis

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Du kan här direkt beställa en fullmakt för utlåning av fordon

Låna ut bilen till barn

Att du lånar ut bilen till någon annan gör inte att försäkringens omfattning, villkor och giltighet ändras på något sätt om det inte särskilt anges på försäkringsbrev eller i villkor. Några sådana särskilda villkor finns inte i våra motorförsäkringsvillkor för företag. Dock finns kvalifikationskrav vad gäller körkort, ålder mm. Om den som lånat bilen inte uppfyller dessa kvalifikationer vid skada kan det innebära extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen. I försäkringsbolagens villkor finner du mer exakt information.

Du kan här direkt beställa en fullmakt för utlåning av fordon

Ansvar för lånad bil

I det fall du lånar ut din bil till någon som inte innehar körkort gör du dig skyldig till tillåtelse av olovlig körning, 3 § 3 st Lag om straff för vissa trafikbrott. Vem som ansvarar för att skadan åtgärdas om sådant uppkommer beror på hur skadan uppkom och vilken försäkring bilen har (trafikförsäkring, halv- eller helförsäkring). Om skadan uppkom i samband med en kollision mellan två bilar i trafik och det andra fordonets förare ansetts vara vållande utgår ersättning ur trafikförsäkringen, 10 § trafikskadelagen. Vidare har en person som lånar en bil ansvar för skador som åsamkats under tiden personen lånade bilen. Det här innebär att personen som lånade bilen ska ersätta ägaren för reparationskostnader som inte har ersatts av eventuell försäkring. Vad försäkringsbolaget ersätter eller inte ersätter framgår i sin tur i försäkringsbrevet och är något man själv behöver läsa om i de villkor som finns hos försäkringsbolagen.

Du kan här direkt beställa en fullmakt för utlåning av fordon

Låna ut bilen till någon under 25

Givetvis ska du som är under 25 kunna låna någon annans bil. Det är dock upp till försäkringsbolagen att avgöra hur ersättning betalas ut om skada uppkommer. Sådana villkor går att finna i det försäkringsbrev som ägaren till fordonet har fått av sin försäkring. Normalt sätt är detta inget problem. Vissa försäkringsbolag vill dock att man i sin försäkring antecknar att person under 25 kommer att framföra fordonet.

Du kan här direkt beställa en fullmakt för utlåning av fordon

Vem utfärdar fullmakter för utlåning av fordon?

Utrikesgruppen kan hjälpa till och utfärda intyg som styrker att fordonet får lånas ut på beskrivet sätt. Klicka här för att beställa.

Hur lång tid tar det att få fullmakten för utlåning av fordon?

Normalt sätt tar det ett par dagar, behöver du fullmakten snabbare än så har du möjlighet att beställa en express beställning.