Fordonstruppen

Fullmakt låna någon annans bil (inom Sverige & utlandet)

Sälj bilen till en ny aktör

Fullmakt bil: Ska du låna någon annans bil (inom Sverige och utlandet) och behöver en fullmakt för detta ändamål?

När du lånar någon annans bil kan det vara bra att ha en fullmakt som styrker att ägaren har gett dig tillåtelse att få låna bilen. En sådan fullmakt visar att du har rätt av ägaren att låna bilen samt under vilken period. Låneperioden av bilen kan också gälla tillsvidare d.v.s att man inte sätter ett specifikt datum för när utlåningen av bilen ska upphöra.

Gå direkt till beställning av fullmakt

Vad behöver för uppgifter om bl.a bilen när du beställer en fullmakt för att låna en bil?

Du behöver fylla i ägaren av bilens personuppgifter, uppgifter på person som lånar bilen, registreringsnummer, adresser till alla parter som undertecknar fullmakten för att låna en bil.

För att beställa fullmakt för att låna nån annans bil: Beställ här

Varför du ska beställa en fullmakt som styrker att du får låna någon annans bil

En fullmakt som styrker att du får låna bilen påvisar just att du har rätt att framföra bilen på det sätt du gör och kommer att göra. Ägaren undertecknar handlingen och därefter har du ett starkt bevis på att du för köra bilen precis som du själv önskar med ägarens tillåtelse.

Gå direkt till beställning av fullmakt