Brukarkort synas bluffar med stulna fordon

Brukarkort 840 460

Sverige och Europa har problem med stulna fordon – brukarkort avslöjar tjuvar och gör det ännu jobbigare att föra ut fordon ut ur Europa – bluff bilarna hamnar i poliskontroller

Ett brukarkort är en handling som styrker att brukaren d.v.s. föraren av ett fordon av ägaren fått tillstånd att köra bilen.

Utan ett brukarkort har polis i Europa samt Sverige väckt misstankar mot föraren som framför dessa bluff bilar utan att kunna styrka att de har rätt att få göra det.

Brukarkort har gjort det svårare och mer komplicerat för de personer som stjäl och kör omkring i fordonen

Europa har i många år haft problem med stulna fordon som förs ut ur landen dock har brukarkort visat sig vara ett mycket bra komplement till för att förhindra att bilar förs utanför Europa. Många gånger när polis kontrollerar fordon önskar man att få se på det brukarkort som gäller för föraren och när ett sådant har saknats har polis väckt misstankar om att fordonet kan vara stulet.

Lånar och kör du själv en bil som står registrerad på annan person?

Beställ ett brukarkort för fordon om du kör en bil du själv inte står som ägare för i bilregistret.

Ett brukarkort för bil eller fordon är en officiell handlingar som bevisar att ägaren givit brukaren, d.v.s den person som kör ett fordon men inte äger den, rätt att just få köra bilen eller annat fordon.

Ett brukarkort för exempelvis bil används när man kör en bil som inte är ens egen och behöver styrka detta. I många fall ifrågasätter polis vid kontroller om du har rätt att köra bilen som exempelvis står registrerad på företaget du arbetar för eller en familjemedlem.

Så beställer du ett brukarkort för fordon: Ett brukarkort för bil beställs enkelt på webbplatsen brukarkort.se och framställs omgående för er som kör en bil som ni inte äger.

Beställ brukarkort här